Struktura

Organem ustawodawczym jest Walne Zgromadzenie. Władzą wykonawczą jest Zarząd Stowarzyszenia, którego kontrolę prowadzi Komisja Rewizyjna. W skład Zarządu wchodzą:

Prezes V-ce Prezes Sekretarz Skarbnik Przewodniczący Parlamentu Politechniki Koszalińskiej Prorektor ds. Studenckich

Stowarzyszenie MILLENNIUM podzielone jest na szereg komisji zajmujących i specjalizujących się w różnych dziedzinach życia studenckiego i nie tylko...:

Akademickie Centrum Kultury, Akademickie Centrum Kariery i Promocji Absolwentów, Akademickie Centrum Usług dla Studentów, Akademickie Centrum Informacyjne, Akademickie Centrum Turystyczno-Sportowe.

Członkowie przypisani są do poszczgólnych Centrów, których kierownicy zdają sprawozdania przez Zarządem.

Polecane:

www.daiglob.eu http://www.daiglob.eu/
przeprowadzki przeprowadzki inowrocław