Geneza

Idea powstania Stowarzyszenia przy Politechnice Koszalińskiej zajmującego się działalnością kulturalno-rozrywkową oraz usługową m.in. w zakresie poszukiwania dla studentów pracy czy kwater, była obecna w kręgach związanych z samorządnością studencką od dawna.

Z chwilą zaprzestania działalności Studenckiej Spółdzielni Pracy (1988) oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1993) na Politechnice Koszalińskiej, cały ciężar związany z animacją życia kulturalnego oraz odpowiedzialność za niektóre przedsięwzięcia takie jak pośrednictwo w znajdowaniu pracy dorywczej czy wolnych kwater, spadło na Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej (PS PK).

W okresie 6 lat zadania te PS PK wypełnił z należytą sumiennością i zaangażowaniem, doprowadzając do reaktywowania największej w regionie Środkowego Pomorza imprezy kulturalnej: Tygodnia Kultury Studenckiej, stworzeniu profesjonalnego Biura Kwater oraz Giełdy Pracy.

Szybki rozwój Politechniki spowodował kilkunastokrotny wzrost liczby studentów (17.000 w 1999 r.), powstały także nowe wydziały, obiekty dydaktyczne oraz utworzono oddziały zamiejscowe Uczelni m.in. w Chojnicach, Drezdenku, Słupsku, Kołobrzegu.

W obliczu tak dynamicznego rozwoju i idących za nim trudności z obsługą coraz większej liczby studentów, a także z przyczyn prawnych, finansowych, braku odpowiedniej infrastruktury PS PK postanowił o powołaniu stowarzyszenia, które odciąży Parlament oraz usprawni jego dotychczasową działalność. Po wielu dyskusjach z władzami Uczelni oraz kilkumiesięcznych przygotowaniach statutu i całej dokumentacji, ustalono nazwę stowarzyszenia, podstawowe cele jego działalności oraz zasady współpracy z organami Politechniki oraz Parlamentem Studentów PK.

Dnia 05.08.1999 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej "Millennium", a dnia 09.09.1999 r. pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na którym wybrano jego władze. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został: Sebastian Grabowski, V-ce Prezesem Krzysztof Głowacki, Skarbnikiem Błażej Begger, Sekretarzem Maja Szczerbetka, ponadto w skład Zarządu wszedł z urzędu Prorektor ds. Studenckich PK prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów PK Mariusz Wasilewski. Skład Komisji Rewizyjnej stanowią: Marcin Banasik, Wojciech Mendoń, Joanna Świątek oraz z urzędu Dyrektor Administracyjny PK inż. Bogumił Grycner. Na pierwszym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 13.10.1999 r. uchwalono ramowy plan działania Stowarzyszenia oraz powołano 5 centrów, na bazie których działać będzie Stowarzyszenie:

Akademickie Centrum Kultury,
Akademickie Centrum Kariery i Promocji Absolwentów,
Akademickie Centrum Usług dla Studentów,
Akademickie Centrum Informacyjne,
Akademickie Centrum Turystyczno-Sportowe.

Pierwsze imprezy kulturalne, które zakończyły się niebywałym sukcesem, zapewnienia władz Uczelni o poparciu dla Stowarzyszenia oraz przychylność Parlamentu Studentow są dobrą wróżbą dla studentów Politechniki Koszalińskiej dla których Stowarzyszenie działa i jest otwarte.

Polecane:

flagi poznań
http://lilulash24.pl/