Akademickie Centrum Kultury

ACK jest jedną z najbardziej zapracowanych komisji Stowarzyszenia, do jego zadań należy animowanie życia kulturalnego na Uczelni oraz wspieranie różnego rodzaju inicjatyw w zakresie kultury studenckiej. Do zadań ACK należy organizowanie imprez studenckich, prowadzenie klubów studenckich, organizowanie wraz z Parlamentem Studentów PK Tygodnia Kultury Studenckiej. ACK dzieli się na szereg sekcji. Każda z nich zajmuje się innym rodzajem szeroko pojętej kultury studenckiej i tak:

  • Studencka Scena Muzyczna, zajmuje się organizowaniem przeglądów zespołów muzycznych, grup wokalnych oraz solistów podczas cyklicznych spotkań pod nazwą "Śpiewać Każdy Może"; organizuje także opiekę artystyczną oraz umożliwia próby i szkolenia dla zespołów muzycznych istniejących na Politechnice Koszalińskiej
  • Studencka Scena Kabaretowa, zajmuje się organizowaniem Studenckich Spotkań Kabaretowych oraz otacza opieką i organizuje grupy kabaretowe na Politechnice Koszalińskiej
  • Studencki Klub Filmowy, zajmuje się organizowaniem Wieczorów Filmowych, prowadzi Klub Dyskusyjny oraz upowszechnia kulturę filmową wśród studentów PK
  • Studencka Scena Teatralna, zajmuje się organizowaniem Studenckich Spotkań Teatralnych swoistych przeglądów teatrów ulicznych, alternatywnych oraz spotkań z aktorami i ludźmi teatru, otacza opieką ruch teatralny na Uczelni
  • Klub Studencki "Kreślarnia", kompleks rozrywkowy z pub'em studenckim, salą widowiskowo- dyskotekową oraz pomieszczeniami przeznaczonymi pod działalność kulturalną
  • Impresariat ACK, sekcja zajmująca się obsługą artystyczną imprez studenckich

Zobacz również:
www.flagi-reklamatic.pl